Lesmateriaal

Quiz Nederlands in Gang, H3, werkwoord (+ om) (+ te) + infinitief

Onregelmatige werkwoorden Taalcompleet B1

Onregelmatige werkwoorden H1-1 Nederlands in actie

Onregelmatige werkwoorden H2 Nederlands in actie

Deze Nederlandse woorden vinden nieuwe kinderen het moeilijkst

Nederlands in Gang – onregelmatige werkwoorden

Taaltempo Nederlands. Training van gespreksvaardigheid

Pauline Kuiper-Jong – Taaltempo Nederlands